Pancerium na facebook

Węgierskie pojazdy pancerne II Wojna Światowa

Pancerium czołgi

W 1938 r. w Węgrzech rozpoczęto prace nad modernizacją sił zbrojnych które oficjalnie nazwano - „Honvedseg”. Dużym problemem było wdrążenie sił pancernych w tym przypadku brakowało samych czołgów. By przyśpieszyć produkcję broni pancernej na terenie Węgier, rozpoczęto rozmowy z producentami zagranicznymi. W ten sposób nabyto od Szwedzkiej firmy Landsverk AB licencję na produkcję lekkiego czołgu 38M Toldi. W przypadku czołgów średnich sytuacja była bardziej skomplikowana. Własne konstrukcję czołgi Strausler V-3 i V-4 były na wczesnym etapie rozwoju. Próby nabycia średnich czołgów za granicą(szwedzki LAGO, włoski M11/39 oraz niemiecki Pz.IV) zakończyły się fiaskiem.

Pracę nad czołgami Strausler V-3 i V-4 doprowadziły do powstania kilku prototypów które przeszły udane testy. Lecz do tego czasu wdrążono do produkcji seryjnej czołgu 40M Turan który produkowano na bazie czeskiego T-21. Na bazie Turana w 1943 r. opracowano samobieżne działo Zrinyi wzorowane na niemieckich konstrukcjach. Próbowano również zbudować ciężki czołg Tas uzbrojony działem 75 mm KwK 42. Na bazie szwedzkiego czołgu L60B rozpoczęto produkcję dział samobieżnych Nimrod do obrony przeciw lotniczej. W między czasie prowadzono prace nad udoskonaleniem czołgów Toldi oraz Turan. Również wdrążano samochody opancerzone lecz największy priorytet stawiano na czołgach.

Węgierskie siły pancerne wspierały niemieckie wojska w trakcie walk na terenie ZSRR. Tutaj Węgrzy dysponowali kontyngentem(Gyorshadtest) w jego skład wchodziły dwie brygady zmotoryzowane i jedna kawaleryjska. Te siły pancerne były uzbrojone w tankietki CV 3/35, lekkie czołgi Toldi. Później na uzbrojenie zaczęto dostarczać średnie czołgi Turan oraz działa samobieżne Zrinyi i Nimrod. Ogromny wpływ na rozwój węgierskich sił pancernych miały Niemcy którzy dostarczali min. uzbrojenie, optykę, radiostację oraz pojazdy pancerne przechwycone w okupowanych krajach.

***

Fatal error: Call to undefined function system_msg() in /home/boroti/ftp/pancerium/tmp/pancerium/index.php on line 415